Thực hiện theo công văn 421/GDĐT-CV ngày 27/9/2019 của PGDĐT TP Phan Rang về việc tổ chức Hội nghị Công chức-Viên chức năm học 2019-2020, 12/10/2019 trường MG Văn Hải đã long trọng tổ chức hội nghị CC-VC năm học 2019-2020 nhằm tổng kết lại những thành tích đạt được trong năm học 2018-2019 và đề ra những phương hướng, nhiệm vụ nhằm phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ CBCC-VC trong trường nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020