Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trực tiếp làm công tác giảng dạy tại các trường mầm non luôn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, được các trường mầm non quan tâm thực hiện, với nội dung và hình thức phong phú. Trong các hình thức bồi dưỡng chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn (SHCM) là 1 hoạt động được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng cho giáo viên mầm non, được trường MG Văn Hải quan tâm thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng cho toàn thể đội ngũ giáo viên nhà trường, đáp ứng nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ trong giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay.

Trường MG Văn Hải hiện có 11 giáo viên, sinh hoạt tại 2 tổ chuyên môn. Theo quy định chung, SHCM tại nhà trường được tiến hành thường xuyên, định kỳ, trong đó sinh hoạt tại các tổ chuyên môn 2 tuần/ lần, sinh hoạt chuyên môn cấp trường 1 lần/ tháng. Các buổi sinh hoạt chuyên môn đều được tổ chức theo đúng kế hoạch, có hồ sơ sổ sách minh chứng đầy đủ, làm cơ sở cho việc thống nhất nội dung chỉ đạo chuyên môn trong toàn trường. Ngoài sinh hoạt chuyên môn tại tổ, trường, nhà trường còn tổ chức cho giáo viên tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn Cụm, thành phố…để tạo điều kiện cho giáo viên có dịp giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giữa trường và các đơn vị tư thục trên địa bàn.

                                                         

                                                                                                               Sinh hoạt chuyên môn cụm trường

Hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo truyền thống trong những năm qua nhìn chung đã mang lại những hiệu quả to lớn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Từ việc nâng cao năng lực quản lý và năng lực hoạt động chuyên môn cho CBQL và GV trong nhà trường, giúp CBQL, GV MN đổi mới trong tư duy và sinh hoạt chuyên môn theo hướng tăng cường hình thức trải nghiệm trong tổ chức các hoạt động cho trẻ ở trường mầm non; Phát huy rõ nét tính tích cực của học sinh trong khám phá, lĩnh hội tri thức.