THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 204/SGDĐT-TCHC CỦA SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH NINH THUẬN  VỀ VIỆC CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC 3 NGÀY (03, 04, 05/02/2020) NHẰM PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RUT CORONA GÂY RA TRONG TRƯỜNG HỌC