THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 260/SGDĐT-TCHC CỦA SỞ GIÁO DỤC VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NGHỈ HỌC TỪ NGÀY 10-16/02/2020 NHẰM PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI VIRUT CORONA GÂY RA