THỰC HIỆN THÔNG BÁO SỐ 321/TB-SGDĐT VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN NGHỈ HỌC CỦA TRẺ EM, HỌC SINH, SINH VIÊN, HỌC VIÊN DO DỊCH BỆNH COVID-19 ĐẾN HẾT THÁNG 02 (17/02-29/02/2020)