THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 32/CV-PGDĐT VỀ VIỆC TIẾP TỤC CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC 04 NGÀY (06-09/02/2020) NHẰM PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI VIRUT CORONA GÂY RA